… od designu přes návrh DPS k hotovému výrobku…

Poptávky osazování a kompletní výroby DPS

Pro zpracování poptávky osazování desek plošných spojů potřebujeme dodat níže uvedené podklady nebo uvést požadované informace:

 • zadat poptávané množství osazovaných desek plošných spojů a jejich předpokládaný roční odběr.
 • pokud neprovádíme návrh DPS, dodat výrobní podklady desky plošných spojů ve formátu Gerber, ODB++, PADS, EAGLE, Altium Designer.
 • v případě dodávky DPS zákazníkem uvést, zda jsou DPS frézované na kusy nebo v panelu – uvést panelizaci a rozměry panelu.
 • pro novou výrobu DPS navrhneme vhodnou panelizaci z hlediska optimálního využití šablony pro nanášení pájecí pasty, osazování na osazovacím stroji a přetavení v reflow peci.
 • parametry DPS - počet vrstev, materiál, technologie: nepájivá maska, povrchová úprava HAL, ENIG, potisk, zlacení konektorů a pod.
 • rozpiska materiálu s úplným označením součástek s uvedením jejich pozic (referencí).
 • upřesnění dodávky materiálu – zda zajistíme kompletně, nebo upřesnit, které položky dodá zákazník.
 • pro zajištění materiálu uvést úplné označení součástky (partnumber), u běžných kondenzátorů a rezistorů jejich parametry – hodnotu, napětí, hmotu, přesnost, případně teplotní koeficient, pokud je relevantní. Úplné a konkrétní označení součástek nám usnadňuje zpracování a umožňuje nám pak nabídku rychleji připravit.
 • uvést, zda pro konkrétní součástku musí být dodržen předepsaný výrobce nebo dodavatel.  
 • důležité je uvést případné doplňující informace (neosazovat, dodat jako příbal, dodá zákazník, před osazením programovat, tvarovat a pod.), abychom je zohlednili v kalkulaci nabídky.
 • osazovací výkresy s čitelnými názvy pozic – nesmí se překrývat, nebo být příliš drobné. Případné korekce by bylo nutné jinak zohlednit v kalkulaci nabídky.
 • požadované pájení – olovnatě / bezolovnatě.
 • pro strojní osazování je nutné dodat souřadnice nebo podklady, ze kterých je lze vygenerovat.

 

 

 

© AJ Technology 2023