… od designu přes návrh DPS k hotovému výrobku…

Návrhy a digitalizace desek plošných spojů

Návrhy desek plošných spojů

Pro návrh plošného spoje (DPS) nám stačí schéma zapojení, i pouze v rukou kreslené formě. Následně podle požadavku schéma překreslíme a dodáme v elektronické podobě (Orcad V16.5, PADS Logic, DxDesigner, ALTIUM Designer). Návrhy provádíme v systémech PADS Layout nebo ALTIUM Designer, kde již od samého počátku zohledňujeme technologické požadavky v závislosti na množství vyráběných kusů a použité osazovací technologii. Lze také dodat rozpracovaná schémata a návrhy v systému Eagle, které převedeme do systému ALTIUM Designer. Zajišťujeme i designérské a konstrukční řešení výrobků včetně dodávky potřebné dokumentace a mechanických dílů. Technické podklady, potřebné pro zadání návrhu DPS, jsou detailně specifikovány v sekci Poptávky, Návrhy DPS.

Podklady pro návrh všeobecně:

  • výkres s rozměry plošného spoje, vyznačením otvorů a popř. součástek s definovaným umístěním
  • rozpiska součástek s typem součástky a jejím pouzdrem (PDF, Excel)
  • schéma (tužkou, PDF, DXF, Corel DRAW, Eagle, Orcad, PowerLogic, DxDesigner, ALTIUM Designer)

DPS navrhujeme v systémech:

  • PADS Layout
  • ALTIUM Designer

Návrhová pravidla pro plošné spoje

Při návrhu DPS, jak klasických, tak i Flex-Rigid, konstruktér zohlední všechny požadavky pro optimální nastavení pravidel v návrhovém systému, které jsou z technologického hlediska závislé na tloušťce desky a Cu fólie. Vycházíme především z požadavků zákazníka na tloušťku a typ základního materiálu, proudových odběrů pro napájení a výkonové spoje (určení tloušťky Cu fólie a šířky spojů, popř. differenciální páry), použitá pouzdra součástek, vlivu prostředí a způsobu užití osazené DPS a technologických možnosti výrobce.

Digitalizace desek plošných spojů

Provádíme také digitalizaci spojů z ručně navržených podkladů nebo podle dodaného vzorku osazené nebo neosazené jednostranné nebo dvoustranné desky (reverse engineering). Toto lze využít např. pro výrobu náhradních dílů starších zařízení, ke kterým již není dostupná žádná dokumentace. Děláme také úpravy výrobních podkladů pro desky, ke kterým není k dispozici jejich návrh, ale existují pouze výrobní data.

 

 

© AJ Technology 2023